Get Adobe Flash player

Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie

W związku z realizacja projektu „Dostosowanie Akademii Małego Europejczyka w Szczecinie do potrzeb

dzieci z niepełnosprawnościamidofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Priorytet VIII Edukacja,

Działanie 8.1 – Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, przedstawiamy zawiadomienie dotyczące wyboru wykonawcy.

Copyright © 2017 Akademia Małego Europejczyka. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin