Get Adobe Flash player

Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie

 

Projekt pod nazwą : „Dostosowanie Akademii Małego Europejczyka w Szczecinie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie infrastruktury i kadry przedszkola do potrzeb 5 dzieci z niepełnosprawnościami oraz wzbogacenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 22 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w terminie do 30.09.2018r.

 

Główne rezultaty projektu:

  1. Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje zawodowe po ukończeniu kursów/szkoleń - 6 osób.
  2. Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej: 0,07%

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 806 671,25 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 684 695,25 zł.

 

Copyright © 2017 Akademia Małego Europejczyka. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin