Get Adobe Flash player

Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna umiejętnie realizuje podstawę programową,

zwracając szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka. 

Realizując zalecenia z orzeczeń i opinii przygotowujemy indywidualne programy

edukacyjno-terapeutyczne oraz organizujemy wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka. (Więcej o tym w zakładce Projekty UE)

 

Podstawę programową realizujemy w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori

Zajęcia dydaktyczne są urozmaicone m. in. dzięki korzystaniu z Ipadów i Tablicy Interaktywnej

Dwa razy w tygodniu uczymy się języka angielskiego i dwa razy w tygodniu języka niemieckiego

Bawimy się w czytanie globalne wg metody Glenna Domana pod patronatem Marii Trojanowicz Kasprzak (więcej o tym w zakładce Czytanie Globalne).

Nabywamy wiedzę encyklopedyczną dzięki codziennym tematycznym prezentacjom multimedialnym

Rozwijamy się poprzez zabawy budzące nasze zmysły – Akademia Małego Kucharza, Brudne Zabawy

Otaczający świat próbujemy zrozumieć na Akademii Małego Naukowca

Raz w tygodniu uczestniczymy w rytmice

Raz w tygodniu uczestniczymy w tańcach

Raz w tygodniu uczestniczymy w gimnastyce

W deszczowe dni korzystamy z naszej salki gimnastycznej i basenu z kulkami

Raz w tygodniu bawimy się z bohaterami Baby Einstein

Oferujemy spotkania z ciekawymi gośćmi i wyjścia do interesujących miejsc, wycieczki plenerowe

Organizujemy zajęcia otwarte z udziałem Rodziców

 

 

Dzięki realizacji projektu pod nazwą : „Dostosowanie Akademii Małego Europejczyka w Szczecinie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, który został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy w roku szkolnym 2017/18 następujące zajęcia:

  • indywidualne specjalistyczne zajęcia logopedyczne - 8 h w miesiącu
  • indywidualne specjalistyczne zajęcia z Biofeedbacku – 8 h w miesiącu
  • indywidualne zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z terapii ruchowej – 4 h w miesiącu
  • indywidualne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z Integracji Sensorycznej SI – 8 h w miesiącu
  • indywidualne zajęcia edukacyjne z matematyki – 4 h w miesiącu
  • grupowe zajęcia specjalistyczne z dogoterapii – 4 h w miesiącu
  • grupowe zajęcia z angielskiego - 6 h w miesiącu
  • grupowe zajęcia z matematyki - 8 h w miesiącu

 

Copyright © 2017 Akademia Małego Europejczyka. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin