Get Adobe Flash player

Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie

Jesteśmy przyjaznym dzieciom i rodzicom, kameralnym przedszkolem, przeznaczonym dla maksymalnie 25 dzieci, zlokalizowanym na Gumieńcach.

 

W nauczaniu i opiece nad dziećmi mamy ponad 15-sto letnie doświadczenie. Jako pierwsi w Szczecinie realizowaliśmy wiele pionierskich i nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. To u nas dzieci już kilkanaście lat temu mogły zetknąć się z elementami pedagogiki Marii Montessori, czytaniem globalnym według Glenna Domana czy angielskim metodą Helen Doron.

 

W 2009 roku zainstalowaliśmy pierwszą w placówce przedszkolnej w Szczecinie tablicę interaktywną do nauki języków obcych oraz rozwoju  motorycznego i koordynacji oko-ręka.

W 2010 r. zostaliśmy uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Szczecina w

kategorii mikroprzedsiębiorstwo za m. in. wprowadzenie europejskiego modelu edukacji dla małych szczecinian w wieku przedszkolnym.

 

W 2012 r. kolejnym naszym osiągnięciem było wdrożenie tabletów do realizacji

podstawy programowej. Obyło się to w ramach dofinansowania projektu pn: "Wprowadzenie nowej innowacyjnej oferty edukacyjnej w Akademii Małego Europejczyka w Szczecinie" ze środków Unii Europejskiej.

 

W 2015 r. przedstawicielki naszej kadry zostały zaproszone do panelu w dyskusji podczas konferencji ‘Nowoczesne trendy w nauczaniu’, która odbyła się Zachodniopomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

 

W 2016 r. obchodziliśmy 15 lecie działalności edukacyjnej. W  obchodach brali udział nauczyciele i managerowie z przedszkola w Szczecinie i bliźniaczej placówki w Kołobrzegu oraz z Centrum Nauczania Języka Angielskiego Metodą Helen Doron w Szczecinie oraz Koszalinie, które również prowadzimy.

 

Rok 2017, to kolejne wyzwania – pogłębianie współpracy z p. Marią Trojanowicz – Kasprzak – szczecińskiej propagatorki czytania globalnego, trenerki Czytania Globalnego, szczecinianki roku 2014 oraz ekspertki Polskiej Sieci Kobiet Nauki. Od roku Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie i Kołobrzegu realizuje zajęcia dla dzieci w ścisłej współpracy z p. Marią Trojanowicz – Kasprzak, stając się placówkami partnerskimi nauczania czytania globalnego w Zachodniopomorskim (więcej o tym w zakładce Czytanie Globalne).

 
W 2016 r. rozpoczęliśmy proces dostosowywania Akademii do potrzeb dzieci z

dysfunkcjami, realizując wczesne wspomaganie rozwoju i współpracując ze specjalistami. Proces ten jest kontynuowany w stopniu profesjonalnym od lipca 2017 r., dzięki realizacji projektu: „Dostosowanie Akademii Małego Europejczyka w Szczecinie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Dzięki temu mamy m. In. Profesjonalnie wyposażoną salę do zajęć SI oraz gabinet logopedyczny jak i  aparat do Biofeedback.

 

W ramach zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju gwarantujemy :
a. indywidualne specjalistyczne zajęcia logopedyczne - 8 h w miesiącu
b. indywidualne specjalistyczne zajęcia z Biofeedbacku – 8 h w miesiącu
c. indywidualne zajęcia z terapii ruchowej – 4 h w miesiącu
d. indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej SI – 8 h w miesiącu
e. indywidualne zajęcia edukacyjne z matematyki – 4 h w miesiącu
f. grupowe zajęcia specjalistyczne z dogoterapii – 4 h w miesiącu

 

Więcej o tym w zakładce Projekty UE.

 

Warto wspomnieć, ze firma zatrudnia w większości kobiety. Część z nich to kobiety z dziećmi, dla których firma jest szczególnie przyjaźnie nastawiona i pomaga pogodzić macierzyństwo z naturalną potrzebą samorealizacji.

Warunkiem naszego - dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej, wspólnego  sukcesu jest zachowanie balansu pomiędzy tradycyjnymi, a nowoczesnymi metodami uczenia się.

 

Copyright © 2017 Akademia Małego Europejczyka. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin